معنی و ترجمه کلمه water permeates the ground به فارسی water permeates the ground یعنی چه

water permeates the ground


اب در زمين نفوذ يا سرايت مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها