معنی و ترجمه کلمه ابتلا به انگلیسی ابتلا یعنی چه

ابتلا

affection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها