معنی و ترجمه کلمه ارعاب و تهدید کردن به انگلیسی ارعاب و تهدید کردن یعنی چه

ارعاب و تهدید کردن

bulldoze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها