معنی و ترجمه کلمه خنثى به انگلیسی خنثى یعنی چه

خنثى

androgyny
epicene
eunuch
hermaphrodite
hermaprodite
inactive
monecioius
monoecious
neuter
neutral
sexless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها