معنی و ترجمه کلمه داراى جاانگشتى به انگلیسی داراى جاانگشتى یعنی چه

داراى جاانگشتى

keyed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها