معنی و ترجمه کلمه فرش کردن به انگلیسی فرش کردن یعنی چه

فرش کردن

pave
rug
spread

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها