معنی و ترجمه کلمه فضایى به انگلیسی فضایى یعنی چه

فضایى

spacial
spatial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها