معنی و ترجمه کلمه فضایى و حال به انگلیسی فضایى و حال یعنی چه

فضایى و حال

spatiotemporal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها