معنی و ترجمه کلمه چیز تقلیدى به انگلیسی چیز تقلیدى یعنی چه

چیز تقلیدى

imitation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها