معنی و ترجمه کلمه velocity microphone به فارسی velocity microphone یعنی چه

velocity microphone


الکترونيک : ميکروفون نوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها