معنی و ترجمه کلمه vacuum precessed concrete به فارسی vacuum precessed concrete یعنی چه

vacuum precessed concrete


عمران : بتن با قالب خلاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها