معنی و ترجمه کلمه گوه به انگلیسی گوه یعنی چه

گوه

chock
cleat
gad
gib
quoin
slice
sprag
wedge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها