معنی و ترجمه کلمه barrage jamming به فارسی barrage jamming یعنی چه

barrage jamming


علوم مهندسى : اعوجاج سد کننده
علوم نظامى : توليد پارازيت به صورت پرده ممانعتى پخش پارازيت به صورت توده وسيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها