معنی و ترجمه کلمه قابل تولید مجدد به انگلیسی قابل تولید مجدد یعنی چه

قابل تولید مجدد

reproducible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها