معنی و ترجمه کلمه giuoco pianissimo به فارسی giuoco pianissimo یعنی چه

giuoco pianissimo


ورزش : جوئوکو پيانيسيمو در جوئوکو پيانو شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها