معنی و ترجمه کلمه malaprop(ism) به فارسی malaprop(ism) یعنی چه

malaprop(ism)


لغزشى که عبارت است از استعمال واژه اى بجاى واژه مانندان ،اشتباه لپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها