معنی و ترجمه کلمه given به فارسی given یعنی چه

given


معين ،داده ،معلوم ،مفروض ،مسلم ،مبتلا،معتادdatum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها