معنی و ترجمه کلمه given (over) to به فارسی given (over) to یعنی چه

given (over) to


قانون ـ فقه : معتاد به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها