معنی و ترجمه کلمه given name به فارسی given name یعنی چه

given name


= christian name

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها