معنی و ترجمه کلمه if i find an opportunity به فارسی if i find an opportunity یعنی چه

if i find an opportunity


اگر دست دهد،اگر فرصتى پيدا کنم ،اگر مجالى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها