معنی و ترجمه کلمه u به فارسی u یعنی چه

u


بيست و يکمين حرف الفباى انگليسى
کامپيوتر : جانشينى براى حرف يونانى "mu" به معناى ميکرو يا ريز مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها