معنی و ترجمه کلمه u.h.f. به فارسی u.h.f. یعنی چه

u.h.f.


الکترونيک : بسامد بسيار بسيار زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها