معنی و ترجمه کلمه insulated به فارسی insulated یعنی چه

insulated


عايق دار،روپوش دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها