معنی و ترجمه کلمه magazine به فارسی magazine یعنی چه

magazine


انبار مهمات( ناو)،مخزن مهمات ناو،جعبه خزانه تفنگ جعبه خوراک دهنده ،مخزن فشنگ ،مجله ،انبار مهمات ،مخزن ،خشاب اسلحه ،خزانه
علوم مهندسى : مخزن ماسه
ورزش : خزانه فشنگ
علوم نظامى : خشاب
علوم دريايى : انبار مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها