معنی و ترجمه کلمه quota به فارسی quota یعنی چه

quota


سهميه بندى ،کميت تعيين شده توسط دولت( جهت صادرات و واردات)،سهميه ،سهم ،بنيچه
قانون ـ فقه : منع و تحديد واردات ازاد
روانشناسى : سهميه
بازرگانى : کميت تعيين شده توسط دولت ،سهميه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها