معنی و ترجمه کلمه quota agreement به فارسی quota agreement یعنی چه

quota agreement


بازرگانى : موافقت سهميه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها