معنی و ترجمه کلمه racking stress به فارسی racking stress یعنی چه

racking stress


تنش پهلويى
علوم دريايى : تنش جنبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها