معنی و ترجمه کلمه range به فارسی range یعنی چه

range


حيطه ،ناحيه ،سلسله رديف ،وسعت ،رشته کوه ،فاصله ،حد فاصل ،برد سلاح ،ميدان تير،برد هدف ،مسافت ،حدود جذر و مد دريا،دسته ،در طبقه قرار دادن ،به خط کردن ،رديف ،به نظم و ترتيب واداشتن ،تنظيم تيرکردن يا قلق گيرى کردن ،دامنه تغييرات ،دامه تغييرات ،رسايى ،چشمرس ،تيررس ،برد،دسترسى ،محدوده ،حوزه ،تغيير کردن ،خط مبنا،منحنى مبنا،درصف اوردن ،اراستن ،مرتب کردن ،ميزان کردن ،عبور کردن ،مسطح کردن ،سير و حرکت کردن
علوم مهندسى : ميدان حدود تغييرات
کامپيوتر : دامنه
عمران : سلسله
معما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده