معنی و ترجمه کلمه request به فارسی request یعنی چه

request


درخواست اماد کردن ،خواهش ،خواسته ،خواستار شدن ،تمنا کردن ،تقاضا کردن ،درخواست کردن
قانون ـ فقه : خواهش
بازرگانى : تقاضا
علوم نظامى : درخواست مى کنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها