معنی و ترجمه کلمه صدمه ندیده به انگلیسی صدمه ندیده یعنی چه

صدمه ندیده

intact
unscathed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها