معنی و ترجمه کلمه touching به فارسی touching یعنی چه

touching


موثر،گيرنده ،درباره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها