معنی و ترجمه کلمه واقع درمرکز به انگلیسی واقع درمرکز یعنی چه

واقع درمرکز

centric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها