معنی و ترجمه کلمه contents به فارسی contents یعنی چه

contents


محتويات ،مدلول ،مضمون
قانون ـ فقه : مفاد،مندرجات
بازرگانى : محتوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها