معنی و ترجمه کلمه با دست به انگلیسی با دست یعنی چه

با دست

manually

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها