معنی و ترجمه کلمه با دست به کفل زدن به انگلیسی با دست به کفل زدن یعنی چه

با دست به کفل زدن

spank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها