معنی و ترجمه کلمه ضعیف به انگلیسی ضعیف یعنی چه

ضعیف

adynamic
anemic
anile
asthenic
atonic
defenceless
faint
faintish
feeblish
flagging
fragile
infirm
languid
languorous
lean
light
puisne
puny
pusillanimous
rickety
sappy
shaky
slack
slender
swipes
weak
wea

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها