معنی و ترجمه کلمه آتش منقل یا اجاق به انگلیسی آتش منقل یا اجاق یعنی چه

آتش منقل یا اجاق

ingle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها