معنی و ترجمه کلمه وعده گاه به انگلیسی وعده گاه یعنی چه

وعده گاه

rendezvous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها