معنی و ترجمه کلمه آدم کش به انگلیسی آدم کش یعنی چه

آدم کش

slaughteroius
thug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها