معنی و ترجمه کلمه آشکارا گفتن به انگلیسی آشکارا گفتن یعنی چه

آشکارا گفتن

avouch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها