معنی و ترجمه کلمه adaptation level به فارسی adaptation level یعنی چه

adaptation level


روانشناسى : سطح انطباق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها