معنی و ترجمه کلمه lathing به فارسی lathing یعنی چه

lathing


تخته بندى ،توفال کوبى ،تخته کوبى ،تراشکارى
معمارى : توفال کوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها