معنی و ترجمه کلمه زخم به انگلیسی زخم یعنی چه

زخم

gash
lesion
scotch
sore
trauma
ulcer
wound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها