معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 78 و جرم اتمى 195.078 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 78 و جرم اتمى 195.078 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 78 و جرم اتمى 195.078 گرم بر مول

Platinum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها