معنی و ترجمه کلمه عینک دماغى به انگلیسی عینک دماغى یعنی چه

عینک دماغى

pince nez

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها