معنی و ترجمه کلمه فروگیر به انگلیسی فروگیر یعنی چه

فروگیر

susceptible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها