معنی و ترجمه کلمه فساد به انگلیسی فساد یعنی چه

فساد

corruption
decadence
decay
degeneracy
degeneration
depravation
depravement
depravity
dissolution
fester
immorality
invalidity
morbidity
mortification
necrosis
pus
putrefaction
putrescence
putrescencty
spoil
turpitud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها