معنی و ترجمه کلمه فساد الیاف به انگلیسی فساد الیاف یعنی چه

فساد الیاف

fibrosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها