معنی و ترجمه کلمه فساد تدریجى به انگلیسی فساد تدریجى یعنی چه

فساد تدریجى

corrosion
devolution
erosion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها