معنی و ترجمه کلمه فساد خون در اشخاص مبتلا به بیمارى قند به انگلیسی فساد خون در اشخاص مبتلا به بیمارى قند یعنی چه

فساد خون در اشخاص مبتلا به بیمارى قند

acidosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها